Antrepo Tespit İşlemleri

OKSB Hizmetleri

Sonradan Kontrol Hizmetleri

Nihai Kullanım İşlemleri

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Tespit İşlemleri

DİR Tespit İşlemleri

Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

Thumb Thumb

Nasıl
Çalışıyoruz

  • Mevzuata Uyumlu
  • Mesleki ve Etik Kurallara Saygılı
  • İşlemleri Zamanında Gerçekleştiren
  • İdareyle İletişimi Güçlü
  • Arşiv Yönetimine Sahip
  • Hızlı Aksiyon Alan

Bize Yazın

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Kanununun 10. maddesi uyarınca gümrük mevzuatının doğru olarak uugulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alma ve eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bakanlığımız , artan dış ticaret hacmi ve yeteri kadar personel olmamasından dolayı , gümrük memurları vasıtasıyla gerçekleşen bazı işlemlerin, mevzuatta belirlenen şartları taşıyan gümrük müşavirlerine verilen yetki belgesiyle yaptırılmasına karar vermiş ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi kurulmuştur.

Betagrup YGM AŞ olarak ; Ticaret Bakanlığı tarafından sınırları tespit edilen işlemlerimizi mevzuata uygun ,mesleki ve etik kurallara saygılı,güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor sektörün ihtiyacına en hızlı ve kaliteli çözümleri sunuyoruz.

E-Bülten

Ülkemiz dış ticaret hacminde 1980’li yıllarda başlayarak ve özellikle 2000’li yıllarda gerçekleşen yüksek artışa paralel olarak dış ticaret ve gümrük işlemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

E-Bülten

Ülkemiz dış ticaret hacminde 1980’li yıllarda başlayarak ve özellikle 2000’li yıllarda gerçekleşen yüksek artışa paralel olarak dış ticaret ve gümrük işlemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

read more

E-Bülten

Ülkemiz dış ticaret hacminde 1980’li yıllarda başlayarak ve özellikle 2000’li yıllarda gerçekleşen yüksek artışa paralel olarak dış ticaret ve gümrük işlemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

read more

E-Bülten

Ülkemiz dış ticaret hacminde 1980’li yıllarda başlayarak ve özellikle 2000’li yıllarda gerçekleşen yüksek artışa paralel olarak dış ticaret ve gümrük işlemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

read more