• İstanbul - Türkiye

  • info@betagrupygm.com

  • +90 212 813 16 99

Betagrup olarak siz değerleri paydaşlarımız için ; antrepo açma başvurularının ön incelemesini, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini, antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini, genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespitini yaparak ilgili raporlarını hazırlamaktayız..

Sizi Arayalım