• İstanbul - Türkiye

  • info@betagrupygm.com

  • +90 212 813 16 99

İlgili mevzuatlar kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin mevzuatın belirlediği kurallar çerçevesinde inceleme ve hesaplamasını yaparak, yükümlünün borcunu defaten ödemesi halinde çok zor duruma düşüp düşmeyeceği hususunu tespit ederek rapora bağlamaktayız.

Sizi Arayalım