• İstanbul - Türkiye

  • info@betagrupygm.com

  • +90 212 813 16 99

Gümrük idarelerince verilen Dâhilde işleme izinleriyle ilgili olarak, koşulların sağlanması halinde ek süre ve ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına dair tespit işlemlerini yapmakta ve ilgili raporunu hazırlamaktayız.

Sizi Arayalım