• İstanbul - Türkiye

  • info@betagrupygm.com

  • +90 212 813 16 99

Nihai kullanıma tabi tutulan eşyanın, izin belgesinde öngörülen süreler içinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını yine izin hak sahibi firmanın mali kayıtları üzerinden tespit ederek rapora bağlamaktayız.

Sizi Arayalım