• İstanbul - Türkiye

  • info@betagrupygm.com

  • +90 212 813 16 99

Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatında bulunacak ticaret erbabının, ilgili mevzuat kapsamında aranan koşulları sağlayıp sağlamadığını , başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyerek rapora bağlamaktayız.

Sizi Arayalım